Regelementen

Via onze website leggen wij geen persoonsgegevens vast, wel kunt u formulieren uitprinten en vervolgens invullen en aan ons opsturen voor bijvoorbeeld een vakantie of opgave voor vrijwilligers werk.
De opgestuurde formulieren worden vervolgens goed bewaard.

Voor facturatie worden de gegevens vastgelegd in onze computer, We doen ons best deze goed te beschermen tegen diefstal.
U kunt ons vragen welke gegevens we van u hebben vastgelegd.

Wij verstrekken gegevens nooit aan derden.

Manegeregels

Omdat wij ook zo veilig mogelijk willen rijden is het belangrijk dat iedereen zich aan de volgende regels houdt
Veiligheidstips voor (nieuwe) ruiters
Welkom in onze manege!
U gaat paardrijden en gelijk heeft u! Het is een fijne en boeiende sport die iedereen in ons land door meer dan een half miljoen mensen wordt bedreven.
Onze manege vindt veilig en verantwoord paardrijden erg belangrijk. Daarom hebben wij voor u een aantal belangrijke adviezen over uitrusting, lessen en regels op een rijtje gezet. Volgt u deze adviezen op, zodat u hopelijk ongevallen kunt voorkomen en meer kunt genieten van de paardensport!
Veiligheidshelm
Wanneer er één preventieve maatregel van belang is, dan is het wel het dragen van een veiligheidshoofddeksel. Wie kiest voor deze fantastische sport, kiest ook voor de risico’s die daarbij aanwezig zijn.
Draag daarom altijd een veiligheidshelm met de CE-markering en het EN 1384-teken. Deze helm heeft in ieder geveal een harde schaal en een kinband voorzien van veiligheidssluiting.
Rijkleding
Ook bij het dragen van kleding spelen veiligheidsaspecten een rol. Zo voorkomen goede laarzen dat de laars bij een eventuele val in de stijgbeugel blijft vastzitten.
Draag daarom altijd:
 • (Rij)laarzen die een goede beenligging bevorderen en de nodige bescherming bieden. Draag laarzen met gladde, doorlopende zolen en een hak (of Jodhpur-laarsjes met chaps) en let op een goede pasvom;
 • Kleding die armen en benen zo goed mogelijk beschermt. De kleding moet voldoende bewegingsvrijheid bieden maar mag niet met met alle winden gaan meewaaien. Onderkleding, en met name de broek, moet glad aansluiten omdat plooien vervelend kunnen inwerken op de huid. Draag te paard een echte rijbroek of Jodhpur. Bedenk bij de aanschaf van een echte rijbroek dat voor wedstrijden een bepaalde kleur verplicht is.
Paardrijlessen
Les nemen is zeker bij paardrijden heel belangrijk. Een paard is een levend wezen. U moet goed weten hoe u met hem om moet gaan om zodoende de kans op ongevallen zoveel mogelijk te beperken.
Hoe u met een paard omgaat leert u, naast gewoon paardrijden, tijdens de lessen.
Goede instructeurs zijn een voorwaarde voor verantwoorde lessen.
Regels
Op iedere manege gelden regels. Onze algemene regels, de regls voor de rijbaan en de regels voor het buiten rijden, kunt u hieronder lezen.
Meld gezondheidsklachten
Wanneer u kampt met bepaalde gezondheidsklachten dan is het goed dat ons bestuur/instructeurs hiervan op de hoogte zijn. In geval van nood weten zij hoe te handelen. Heeft u hierover vragen stel ze dan gerust!!
Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony’s
Ten behoeve van veiligheid én paardrijdplezier voor ons allemaal kent onze manege een aanta huisregels Wij rekenen op uw medewerking.
Voor iedereen geldt:
 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien
 • Niet rennen en schreeuwen in de manege
 • Er mag in de stallen en te paard niet gerookt worden
 • Aanwijzingen van de directie en/of de instructeurs dienen ten allen tijde door iedereen opgevolgd te worden
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruikt worden opgeruimd
De manegepaarden dienen tijdens de lessen en het vrijrijden binnen en/of buiten altijd voorzien te zijn van peesbeschermers en strijklappen
Voor iedere ruiter geldt:
 
 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan
 • Leden mogen alleen manegepaarden en pony;s poetsen, van- en naar stal begeleiden en op-  en afzadelen als dit onder toezicht gebeurt.
Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe leden geldt bovendien:
 • De rijkunst van nieuwe leden wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt de ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 • Absolute beginners volgen minimaal tien proeflessen
Voor eigenaren van een paard en/of pony geldt bovendien:
Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels. Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.
Rijbaanregels voor ruiters:
Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u één of meerdere regels niet? Uw instructeur of het bestuur geeft u graag een toelichting.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband te dragen
 • Bij het rijden dienen de laarzen ruim in de stijgbeugel te zitten
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen óf stevige schoenen met een gladde doorlopende zoll en een hak, gecombineerd met chaps
 • Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd
 • Het springen over een hindernis met worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden
 • Op- en afstijgen op de zogenaamde AC-lijn
 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren de hoefslag (dus rechts houden)
 • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
Regels voor het buiten rijden
In de natuur paardrijden is gewelding! Maar houdt u zich dan wel aan onderstaande regels? Zo blijft paardrijden veilig voor uzelf, anderen en het paard!
 • Alle ruiters van een groep die naar buiten gaan (openbare weg of natuurgebied) moeten minimaal in staat zijn zelfstandig te kunnen galopperen. Zij moeten begeleid worden door een ruiter die gekwalificeerd is om leiding te geven (of instructeur) en die een geldig ruiterbewijs heeft.
 • De leider van de groep moet de ruiters van de groep voor vertrek instrueren over de commando’s die onderweg worden gegeven en ook over de gedragsregels bij val van een ruiter, op hol slaan en dergelijke.
 • De leider van de groep beschikt over een mobiele telefoon met het alarmnummer en de nummers van de manege en dierenarts. Schakel de mobiele telefoon tijdens de rit uit. Dit in verband met de mogelijke schrikacties van het paard.
 • De leider van de groep heeft een reserve beugelriem en een scherp mes met afgeschermd lemmet bij zich.
 • Een groep die naar buiten gaat mag niet groter zijn dan 10 ruiters in totaal.
 • Een begeleidende fietser mag niet vlak bij of vlak achter het paard rijden.
 • Ruiters die op een manegepaard individueel naar buiten gaan, moeten in het bezit zijn van een geldig ruiterbewijs. Ruiters die op hun eigen paard naar buiten gaan moeten hiertoe worden gestimuleerd.
 • De instructeur moet alle ruiters in zijn bedrijf die buiten willen rijden, inlichten over de eisen verbonden aan het examen voor het ruiterbewijs en de ruiters op hun verzoek opleiden voor het examen
 • De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden, voor zover van toepassing.
 • Bij het rijden in het donker of schemer dient de ruiter de wettelijk verplichte verlichting te voeren, volgens artikel 36 reglement “Verkeersregels en verkeerstekens”(RVV), 1990. De ruiter moet rood licht naar achteren stralen en wit of geel licht naar voren.
 • Het dragen van een reflecterend materiaal aan paard en/of ruiter wordt sterk aanbevolen.
 • Bij buitenritten met minder ervaren ruiters/kinderen is de aanwezigeheid van een ervaren ruiter gewenst, ter ondersteuning van de instructeur.
Wat te doen bij calamiteiten?
Hieronder staan enkele voorbeelden van ongevalsituaties die zich tijdens het paardrijden kunnen voordoen. Aangegeven is, wat er standaard in zo’n geval dien t te gebeuren. Wat er specifiek dient te gebeuren, hangt sterk af van de situatie. In ieder geval geldt altijd: geen paniek en blijf rustig!!
Belangrijk! Volg altijd de instructies op van uw instructeur en/of het bestuur van de manege!
Ruiter valt van paard:
 • Alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!)
 • Instructeur met EHBO- of BHV-diploma gaat naar het slachtoffer
 • Omstanders sluiten zonodig de rijbaan en/of weg af
 • Omstanders vangen het paard op
 • Creëer een rustige sfeer
 • Forceer de ruiter niet om weer op te stijgen
 • Raadpleeg bij twijfel een arts of waarschuw een ambulance
EHBO- er blijft bij het slachtoffer!!
Paard (met of zonder ruiter) gaat er vandoor:
 • Alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!)
 • Bij buiten rijden probeert de ruiter (indien aanwezig) het paard op een volte te sturen; bij binnen rijden volgt de ruiter (indien aanwezig) de instructies van de instructeur op.
 • Indien zich een ruiter op het paard bevindt, dient deze in elk geval niet voorover te gaan zitten.
 • Omstanders sluiten zonodig de rijbaan en/of de weg af.
 • Omstanders praten in op paard om het te kalmeren.
 • Omstanders vangen het paard op.
 • Creëer een rustige sfeer.
 Ruiter blijft met voet in beugel hangen:
 • Omstanders en instructeur dwingen het paard onmiddellijk tot stoppen door het in te sluiten.
 • Omstanders praten in op paard om het te kalmeren.
 • Instructeur met EHBO-diploma gaat naar slachtoffer.
 • Omstander waarschuwt ambulance, EHBO-er blijft bij slachtoffer!
 • Creëer een rustige sfeer
Geef uw vragen, klachten en ideeën door op het gebied van veiligheid aan uw instructeur of de directie. Wij kunnen dan verbeteringen aanbrengen en veranderingen in gang zetten!!
Wij wensen u veel rijplezier in onze manege!!

 

Privacy statement